De politiske partiene

Når det er valg stemmer vi på et politisk parti. Alle partier ønsker å skape et best mulig samfunn, men de er ofte uenige om hvordan dette skal gjøres og hva som er de viktigste sakene.

I stortingsvalget i 2013 ble åtte partier valgt inn på Stortinget. Det er disse åtte partiene du kan lære om og stemme på i Barnas Valg.