Sosialistisk Venstreparti

Leder
Audun Lysbakken
Slagord
Ta kampen for et varmt samfunn
Partiprogram
Sosialistisk Venstrepartis partiprogram 2017