Tittel

Norge er et demokrati. Demokrati betyr folkestyre, med andre ord er det vi som er folket som bestemmer.

Vi styrer ved å bruke stemmeretten vår når det er valg. Her kan du lære om demokrati og hva som er forskjellen på Storting og regjering. Hvem er det som bestemmer hva og hvor mye? Og hvordan fungerer egentlig et valg?