Høyre

Leder
Erna Solberg
Slagord
Vi tror på Norge
Partiprogram
Høyres partiprogram 2017