Kristelig Folkeparti

Leder
Knut Arild Hareide
Slagord
Menneskeverd i sentrum
Partiprogram
Kristelig Folkepartis partiprogram 2017